Fan cuồng quần vợt

Tôi thích quần vợt từ khi còn là một đứa trẻ, ở trường đại học tôi vẫn chơi quần vợt, tuy nhiên khi sắp tốt nghiệp đại học tôi đã bị chấn thương và buộc phải ngừng chơi quần vợt. Tuy nhiên, tình yêu của tôi dành cho quần vợt vẫn vậy. Khi tôi dạy quần vợt cho trẻ con trong gia đình của mình và tôi  thấy dạy môn quần vợt rất thú vị nên tôi muốn cho nhiều người biết đến vẻ đẹp của môn quần vợt qua các bài viết và trang web này!